maandag 25 april 2016

Op arendsvleugels

Tekst : Jesaja 40 : 27 - 31

Het was 2010 dat vrienden van ons, opnieuw wereldwijd reisden naar steden en plaatsen om daar te bidden. Hun reis was dat in april dat jaar naar verre oosten in een gesloten land, waar de christen vervolging het hevigst is. Zij reisden met vliegtuig via een paar landen, omdat er rechtstreeks er geen lijn beschikbaar was.Achter de schermen waren er mensen in hun netwerk, die met hen mee baden. Als verbindingspunt tussen het echtpaar en hun bidders was ons gevraagd om contact te houden en belangrijke berichten door te geven. Een missie, wát het ook is voor het Koninkrijk van God, doe je niet alleen. Daar heb je als gemeente van Jezus Christus elkaar voor nodig.

In die tijd, toen zij ver weg waren, hadden we in Europa een ander probleem. Op IJsland was er een vulkaan uitgebarsten op 14 april 2010 met grote gevolgen voor Noord, West en Zuid Europa. De wind stond vanuit het Noorden o.a. naar ons land toe. Waardoor de asdeeltjes zich in de lucht op grote hoogte verspreidde en vliegverkeer van en naar o.a. Nederland niet meer mogelijk was.

In die periode moesten zij ook weer terug, van Azië naar Nederland.  Vanuit het Woord van Jesaja 40:31 werden zij bemoedigd, dat zij "op arendsvleugels gedragen" zouden worden. Een woord wat hen zekerheid gaf, dat de Heer voor alles zou zorgen. Op de terugweg ondervonden zij enige hinder, waardoor zij om moesten vliegen. En dat werd precies ook het moment toen het weer kon, dat zij weer terug konden vliegen naar Amsterdam van hun verre missie in Noord-Korea.

Jesaja 40 : 27 - Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? Het is voor Christenen wereldwijd een bemoediging, dat er voor hen gebeden wordt door mede-gelovigen, die aan hen denken. Er zijn er,  die hen opzoeken en hun levens riskeren om hen te bemoedigen. Een opdracht niet voor 2 mensen alleen, maar voor ons als gemeente van Jezus Christus wereldwijd.

Hier in Nederland kennen we ook organisaties, die zich inzetten voor vervolgde en verdrukte Christenen. Zij zamelen voedsel, kleding en lectuur om elders uit te delen. Er zijn er, die op reis gaan om Christenen in hun eigen omgeving te ontmoeten, bemoedigen, Bijbels en lectuur brengen en om toe te rusten.Op 26 september 2015 op het Malieveld hadden onze vrienden op het hart om in 70 talen gebeden te bidden samen met anderen voor vervolgde en verdrukte Christenen wereldwijd. Met een klein team hebben we een jaar hard gewerkt met vertalers, contacten gehad met ambassades, kerken, organisaties, gelovigen van verschillende nationaliteiten uit Azië, Afrika, Europa, Amerika om 3 gebeden te vertalen en hard op uit te laten spreken.

Daarbij als basis in de voorbede was het ‘Onze Vader’ uit Mattheus 6,  en 2 andere gebeden. Wereldwijd wordt het ‘Onze Vader’ gebeden door alle Christenen van alle kerken, denominaties en tijden. Een gebed dat ons samenbrengt bij onze Heer en Heiland Jezus Christus in wie wij geloven en op Wie wij hopen.

In Handelingen 4 : 12 zien we, dat er geen andere Naam is gegeven in de hemel en op de aarde, waardoor mensen gered / behouden kunnen worden. Het gaat niet om een manier van Godsdienst bedrijven, waar mensen alleen hun deel doen. Maar het gaat om de persoon van onze Heer, Die in relatie met Zijn schepping en ons de kroon op Zijn schepping wil leven. Niet alleen als aparte individuen, maar ook ons aan elkaar verbind door Zijn Geest, Liefde en Gerechtigheid. Jezus is de Deur tot de Vader, waardoor elk mens mag thuis komen bij God. Hij is de open uitnodiging om "Ja" tegen te zeggen.

Hij is ook de Heer en het Hoofd van Zijn gemeente.  Dat gaat verder dan alleen de lokale gemeente of die in Nederland. God heeft het overzicht van alles wat er plaatsvindt over de hele wereld en wil ons daarbij betrekken. Daarom dat vaak door zendingsorganisaties de accent wordt gelegd op : "Gebed, Geven en Gaan." Dit mag verder gaan dan onze portemonnee. Geven heeft ook te maken met de keuzes en tijd in ons leven. De middelen, die we inzetten om Zijn Koninkrijk gestalte te geven. 

Wij zijn namens onze Heer ambassadeurs van het Koninkrijk van God. God gebruikt mensen als u en ik, zoals huisvrouwen, kinderen, tieners, jongeren, hardwerkende mannen op hun plaats. Ieder kan deel zijn van Gods grote plan om betrokken en ingezet te worden. Niet alleen acties, waarbij we anderen direct aanspreken met het Evangelie, maar juist ook het werk achter de schermen. Ons dagelijks leven, waarin Hij de Heer is van ons leven. Met de vraag : Mag / kan Hij ons gebruiken? Sta ik daarvoor open?

Voor ons was dat eenvoudig door "ja" te zeggen en onze talenten van gebed, schrijven, organiseren en netwerken, waarbij christenen voor elkaar zouden gaan bidden. We hebben de lat niet hoog gelegd, maar juist in het eenvoudige onze tijd en gelegenheden laten gebruiken. Dat was een avontuur op zich, omdat we merkten dat we samen met God dit avontuur moesten gaan doen. Soms over drempels heenstappen, waar we normaal voor bleven staan. Maar ook in de rust blijven, zonder dat het ons onnodig extra acties zouden geven met een hoop extra energie.Zo heb ik ooit de film "Chariots of fire" gezien over een jonge hardloper aan het begin van de vorige eeuw,  Harold Abrahams, die in Londen wordt verslagen en zijn carrière als hardloper wilde opgeven. Na de wedstrijd ontmoet hij een trainer en coach, die hem later naar de overwinning leidt op de olympische spelen. Harold dacht bij zijn verlies, dat het voor hem verloren was. Maar de coach zag en noemde de punten waar hij aan moest werken, om het talent van hardlopen tot een succes te maken. 2 zaken die hij moest bijstellen. In de eerste plaats : Niet naar je tegenstander tijdens de wedstrijd kijken. M.a.w. blijf gefocust op je einddoel. En de looppassen anders nemen, waardoor er meer kracht vrij bleef voor de eindsprint. Hij heeft hiermee Olympisch goud behaald.

Vaak kijken mensen om zich heen en vagen zich dan af: "Waar is God nu? Waar is die God van Liefde?" Deze God wil door Zijn gemeente, Zijn kinderen heen Zichzelf bekend maken. Niet alleen in het zichtbare, maar juist ook achter de schermen, waar ons leven veelal plaatsvind. Daar waar we hindernissen tegen komen en nodig hebben dat we bidden en God zoeken voor ons leven om gefocust te blijven. Hij is de Herder, Die Zijn schapen instructies geeft. Hij bemoedigt ze door Zijn Woord en Geest. Hij is een God, Die een mens gebruikt om een ander mens praktisch te helpen, voorbede te doen en nabij te zijn. Maar het allerbelangrijkste is: "Wie wij zijn!" Daarom laat God zien Wie Hij is voor en in ons.

Jesaja 40 : 28  - Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Als je kijkt naar God, zie je Wie en wat Hij is. Hij is Degene, Die al Eeuwig leeft en tijden en gelegenheden overziet. Bij Hem is de wijsheid, die we nodig hebben in ons leven. Daarom dat Jacobus 1:5 zegt : “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”

Het trainingsveld om op God te vertrouwen is niet alleen in de kerk, maar juist in het dagelijks leven. Hier bijeen mogen we samen zingen, bidden, horen uit het Woord en van elkaar. Daar buiten waar we in onze dagelijkse doen zijn, is het in praktijk brengen van ons geloof. Bedenk dat christenen wereldwijd dit precies hetzelfde meemaken, maar vaak ook op allerlei manieren worden tegengewerkt door hun directe omgeving en overheid. Zij hebben ons gebed hard nodig. Ook voor hen mogen wij vanuit de Wijsheid van God bidden en vragen om Zijn gunst over hun leven.

Jesaja 40 : 29 - Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput , zelfs sterke helden struikelen, .. We zien dat Hij mensen in een zeer bedreigde en uitzichtloze situatie bij wil staan en kracht wil geven. Om staande te blijven in een omgeving, die jou haat, kleineert, uitstoot, martelt, wil doden, vervolgt en dat is geen eenvoudige opgave om te blijven geloven in Jezus Christus. God ziet ons niet als losse individuen, maar juist als één netwerk. Zoals bij internet wij informatie van over de hele wereld in een fractie van een seconde op ons scherm van onze smartphone, tablet en laptop kunnen krijgen, zo wil God ons verbinden door Zijn Geest aan andere Christenen over de hele wereld.

In ons land en stad, waar wij mensen ontmoeten uit alle landen van de wereld, krijgen wij een gelegenheid om de uitdaging aan te gaan. Niet blijven op ons stukje en dat met elkaar verdedigen, maar juist een kans om uit te delen van de Liefde en hoop, die in ons is. Toen Jezus in Mattheus 9 : 35 – 40 de schare zag, was Hij met ontferming bewogen. En wat deed Hij vanuit die bewogenheid? Hij zet Zijn discipelen aan het werk om God de Vader te bidden voor arbeiders, die mensen bij Hem willen brengen. Het is niet een mooie gedachte, die Hij daar lanceert, maar een opdracht. Als wij bidden en God zoeken, Zijn Woord lezen, zou het zo maar kunnen, dat wij zelf degenen zijn, die God zou willen inzetten.Zo’n uitdaging begint bij wat Jesaja 40 : 31 zegt - maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dit is een beeld van een geweldige vogel, dat de koning is onder de vogels, zoals de leeuw onder de landdieren. Verhaal : Er was een boer, die op zijn weg naar de bergen een kuikentje zag op de grond. Het diertje was er slecht aan toe. De boer besloot het mee te nemen en er voor te zorgen.

Toen het wat bijgekomen was, zette hij het als kuiken tussen de andere kuikens van zijn kippen. Het beestje deed het goed tussen de kippen en piepte en pikte graan als de anderen. Op een gegeven moment werd het duidelijk groter dan de rest van de ren. De boer wilde hem een kans geven om zijn eigen leven als adelaar op te pakken en uit te vliegen. Dus pakte hij het beest op en gooide het in de lucht. Maar in plaats dat het ging vliegen kwam het net zo hard weer op de grond terecht.

Na een tijdje wilde de boer het nog een keer proberen. Hij nam de adelaar klom op het dak van de schuur en wilde hem in de lucht gooien, zodat het zou gaan vliegen. Het beest keek hem aan, waaruit hij kon opmerken, dat hij het niet zou doen. Hij zette hem op de grond weer bij de anderen. Maar op een dag nam de boer hem mee naar de bergen en zette het dier op een rots. De adelaar keek naar de zon en ging zijns weegs.

Wij als gemeente van Jezus Christus hebben een uitdaging om samen met onze Heer het avontuur aan te gaan, waartoe wij bestemd zijn. Hij geeft daartoe talenten en gaven, die wij mogen inzetten. Hij heeft Zijn Woord gegeven en de Heilige Geest gezonden om ons bij te staan, zodat we het niet uit ons zelf hoeven te halen. In Psalm 84 : 5 - 7 staat dat we mensen zijn, die op God vertrouwen en dicht bij Hem willen zijn. Als er moeilijkheden komen, dan maken zij God tot hun bron.Misschien mogen wij in ons leven anderen helpen om te putten uit die Bron. Door naast ze te staan. Een arm om anderen heen te slaan en voor hen te bidden en onze verwachting naar God uit te spreken. Dat mag éénvoudig beginnen door daar in uit te stappen, waar jij dat kan. Samen met God mag je ontdekken naar de mate van je geloof hoe God jouw wil inzetten. Jij bent van wezenlijk belang.


Met het project van vorig jaar en in 2010, mochten we eenvoudigweg meewerken. Voor het oog weinig van betekenis, maar voor de mensen, waarvoor gebeden en ingezet wordt van groot belang. Jouw talent, betrokkenheid, gebed en deel is waardevol. Waarom? Omdat jij waardevol bent. Het gaat niet om de prestatie, maar juist om de relatie, waarin God met jou door dit leven wil gaan en gebruiken in en voor Zijn koninkrijk. Amen. 

dinsdag 12 april 2016

Verwachting

Augustinus zei : “Zingen is twee keer bidden.”  Zingen doen we niet alleen de woorden, maar doen dat ook met gevoel. We openen ons hart meer, door te zingen waar we achterstaan en in geloven.  Daarom dat de Psalmen in de Bijbel door de eeuwen heen mensen hebben bemoedigd. Nog steeds horen mensen in de Psalmen woorden van geloof, bemoediging en troost , die hun versterken en helpen om op God te richten.  Door de eeuwen heen hebben mensen gezongen vanuit het Woord van God. Juist deze woorden. die dicht bij het hart van onze God zijn. Het is een taal die God door Zijn Geest en met Zijn Woord spreekt tot Zijn schepping. Woorden van de Bijbel hebben kracht. Een scheppende kracht. “God sprak en het was er.” zien we o.a. in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. 
Ook wij als mens zijn door God op deze aarde geplaatst naar Zijn gelijkenis.  

Omdat God sprak : "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde.Genesis 1: 26  God verlangt om te gaan met de mens om Zijn hart en gedachten te delen. Zo heeft God ook in de mens een verlangen gelegd om Hem te leren kennen, lief te hebben en Hem te dienen.  Ook dat Zijn spreken maakt diepe indruk op ons leven en brengt verandering: Hebreeën 4 : 12 - het woord van God is vol leven en kracht...Vanuit de verbrokenheid, die ontstaan is door de zondeval, kwam er ook een breuk in manier, waarop de mens met God om kon en wilde gaan. Daardoor vervaagden ook de duidelijke lijnen die God vanuit Zijn karakter in de mens had gelegd om Hem recht te kennen. In plaats van een vriend werd God steeds meer op de afstand gezet in het leven van de mens. Totdat mensen in Handelingen 2 het uitroepen tot Petrus terwijl deze het Evangelie uitlegt: “Wat moeten we doen ?  (Om weer in relatie met God te komen En naar Zijn wil te gaan leven.) God geeft het besef in een mens om Hem te zoeken. En door Jezus is de weg geopend om Hem weer te mogen kennen, lief te hebben en Hem te dienen.  

Daarom dat de Psalmen ons zoveel te zeggen hebben. Zij vertellen verhalen van mensen met God en God met mensen. Zij delen hierin hun hartsverlangen, dat zij dicht bij God willen zijn. Dicht bij God is het goed en veilig. Dicht bij God ben ik onder Zijn bescherming. Dat verlangen kan heel sterk zijn, zoals de zonen van Korach in de Psalm 84 omschrijven. Zij waren uit de stam Levi en dienden in de tempel.  

Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man / mens die bij Hem schuilt. – Psalm 34:9  David als Psalmschrijver zegt hier: Je bent gelukkig te prijzen dat je bij God schuilt. Want Hij is goed. En als je hebt geproefd van Zijn goedheid, dan wil je niets anders. Je zou kunnen zeggen: “Dat smaakt naar meer.” Zo zou je de woorden uit Psalm 84 : 2 en 3 kunnen lezen :  Heer van de hemelse legers, wat is het heerlijk in uw heiligdom! 3 Ik verlang er hevig naar om in uw heiligdom te zijn. Met alles wat in mij is, juich ik voor de levende God. 

Van binnen uit komt een verlangen om dicht bij God te zijn. Dat is meer dan een goede gewoonte in je leven om over God te horen. Het zegt dat God je bij naam kent en weet wie je bent. En dat wij Hem als een Persoonlijke God mogen en kunnen kennen. Net als het verhaal over Jezus die de vrouw ontmoet bij de bron. Zij geloofd door het gesprek met Jezus in Hem en gaat haar dorpsgenoten van Sichem vertellen over de Messias. Haar dorpsgenoten geloofden van wat zij daar zei. En gaan met haar mee naar Jezus. Later zullen ze zeggen: Wij geloven nu zelf en niet meer alleen omdat we het hebben gehoord. (Johannes 4  Psalm 84 : - Zelfs mussen en zwaluwen vinden dicht bij U een plekje om te wonen. Vlak bij uw altaar bouwen ze een nest voor hun jongen, dicht bij U, Heer van de hemelse legers, mijn Koning en mijn God. In deze tijd kun je in de tuin, op straat, plantsoenen en in het bos heel wat vogels zien. Bij ons in de tuin zijn ze volop in de weer. Een paar koolmezen om een vogelhuisje te inspecteren en klaar te maken voor een eigen nestje. Mussen die heen en weer vliegen om met verzamelde materialen een nestje op onze schutting tussen de klimop te bouwen. Ook zien we duiven en spreeuwen in de tuin. Prachtig om hen te bekijken.  

We hebben op een paar punten nootjes en een ander voedsel opgehangen. Om beurten vliegen ze er naar toe en nemen gretig van hun gading. Wanneer Jezus spreekt over hoe onze Hemelse Vader zorgt voor de vogels als voorbeeld om je geen zorgen te maken. Zo spreekt Psalm 84 er over dat God zorgt voor een plekje waar de vogels kunnen wonen en leven. Vanuit dit beeld van de vogels begint de Psalm te spreken over mijn geloof in God.    

Psalm 84 : 5 en 6 -  Het is heerlijk voor mensen om heel dicht bij U te leven. Ze prijzen U aldoor. 6 Het is heerlijk voor mensen om op U te vertrouwen en U te dienen.  
Heerlijk betekent voor de mensen dat het te maken heeft met een weldaad die ze meemaken. Als mensen hard moeten werken en in hun vakantie tot rust komen, dan is het heerlijk om te genieten van de rust. Als mensen, door de kou en slechte weer er door moeten, dan is het heerlijk om in een warm en behaaglijk huis te komen. Wanneer je hard hebt gewerkt of lang op pad bent geweest, dan is het heerlijk om met elkaar te eten. Je merkt dat je daardoor erg opknapt en je goed doet.  

Te meer wanneer we op de Heer vertrouwen en vanuit ons hart Hem dienen. Niet als slaven die hard moeten werken om maar een stukje van zijn goedkeuring te krijgen, maar als Zijn kinderen. Een vader die van harte voor ons wil zorgen. Jezus zegt dat we meer zijn dan de mussen waar de Vader voor zorgt en deze Psalm over spreekt. Wij die naar Zijn gelijkenis zijn gemaakt, mogen dichtbij komen.  Met Pasen hebben we gevierd en beleden dat de weg naar God open is. En wij tot God mogen komen en Hij ons als Zijn kinderen ziet. Een thuiskomen bij de Schepper van Hemel en Aarde, die ook onze God is. Hij wil elke dag, zoals voor de vogels voor ons zorgen en maken dat we in Zijn geborgenheid kunnen leven. Een beeld waar Psalm 91 : 1 en 2  over spreekt: Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

Psalm 84 : 12 sluit hier helemaal op aan. Heer, U bent de zon van ons leven, U bent een schild, dat ons beschermt. U vergeeft en herstelt. U zal altijd goed zijn voor de mensen die leven zoals U het wil. Wanneer we nu na een lange periode van regen, kou en wind zien wat er gebeurt dat de zon weer gaat schijnen. Dan zien we dat bloemen en bomen die in knop staan, nu uit gaan komen. De prachtige bloesems komen tevoorschijn als tekenen van de lente. Ook zien we meer beweging onder de dieren in de natuur. Het lijkt wel of zij uit hun verborgenheid komen.  

Een mens, die dicht bij God leeft en leeft in Zijn licht, ontdekt hoe geweldig het is om te leven als een kind van God. In plaats van de donkerte van ons bestaan, zien we in het licht van Zijn liefde en goedheid dat Hij ons kent en betrokken is bij ons bestaan. Zaken die ons zo makkelijk in de weg staan, mogen we Hem in kennen en vergeving ontvangen. Hij wil ons leven zegenen met zijn overvloed. Dat is ook wat Jezus zegt wanneer Hij spreekt over Hemzelf als de Goede Herder. Johannes 10 : 10 -  Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”  

Dat is ook de belofte die wij lezen in Psalm 23 : 1 De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV) Dat spreekt van een Gods vertrouwen, waarin we geloven dat God het goede met ons voorheeft. Dat lentegeluid vanuit de opstanding van Christus maakt dat we anders tegen zaken aankijken, die ons het zo moeilijk lijken te maken. De natuur die in de winter dood lijkt te zijn, komt nu weer met kracht tevoorschijn. Dat is ook wat God door het geloof aan ons wil geven.  Psalm 84 : 7 - Als ze door dorre, droge dalen [ van moeilijkheden ] trekken, maken zij God tot hun bron. Zachte regenbuien vallen op hen neer.  Is dat wat u ook verlangt? God is de bron van ons leven. Hij heeft ons leven in Zijn vertrouwde handen. Gaan we door moeilijke perioden heen in ons leven, dan is Hij als een regenbui op een droog stuk land. Alles komt tot bloei, wanneer de aarde de regen opneemt en het groen tevoorschijn komt.  

Het Woord van God versterkt en verkwikt ons van binnen, waardoor blijdschap, hoop, geloof, kracht en zekerheid in ons opbloeit. Want we verwachten het niet van ons zelf, maar weten dat Hij de Heer van de Heerscharen voor ons zorgt en ons kent. Hij is een Vader die het goede met ons voorheeft.