Life Coaching

Een woord op het juiste moment gesproken, 
is als gouden appels op zilveren schalen.
Spreuken 25 : 11

Haal meer uit je leven!
Je bent een mens met talenten, verantwoordelijkheden en kansen. Soms lijken zaken niet direct op elkaar aan te sluiten en is er een zoeken naar het juiste plaatje. Dat kan knap lastig zijn om daar alleen uit te komen. Veel mensen komen met goede raad en hebben zo hun manieren. Maar wie luistert er naar jouw verhaal?

Een mens in heel gevallen behoefte heeft aan een luisterend oor en iemand die met hem / haar meedenkt en soms dat iemand een tijdje met mee wandelt. Niet iemand die de regie overneemt, maar juist je aanmoedigt om de regie weer op te pakken in je leven.

Klankbord
De verschillende gebieden waar men een klankbord nodig zou kunnen hebben:
- opvoeding
- werk
- geloof 
- relaties
- ontwikkelen van vaardigheden 
   en vergroten van kansen
- omgaan met weerstand, tegenslag 
   en ontmoediging
- gewoonten en verslaving 
- grenzen
- beperkingen en mogelijkheden
- nieuwe uitdagingen
- ingrijpende veranderingen
- afscheid nemen en rouwverwerking
- etc. 

We willen vaak heel veel in ons leven of  komen op een punt dat voor ons niet meer hoeft. In beide gevallen drukt het op ons denken en gevoel. En weten we niet hoe we bepaalde dingen moeten handelen. 
Een ding is zeker: Het vraagt om er niet alleen mee bezig te blijven. Soms is het verhelderend om waar je al een hele tijd mee worstelt, je het kan delen met iemand die gewoon naar je luistert. Ook het naar jezelf luisteren en opnieuw leren kijken naar situaties en mensen kan een verandering brengen. Dit in je leven en de manier waarop je zaken in je leven aanpakt. 

De Bijbel als basis. 
Voor mij als life coach is de Bijbel het uitgangspunt voor mijn handelen en spreken. Dit beperkt mij niet tot een bepaalde groep, maar stel mijn diensten beschikbaar voor mensen die zich in bovenstaand verhaal kunnen vinden. Als persoon kan ik voor jou een luisterend oor en een klankbord zijn. Daar waar nodig zal ik doorverwijzen naar professionele instanties. 

Voor meer informatie : 
Klaas Bos
Telefoon : 06 - 57 555 961
Email : klank.bord@live.nl 

Geen opmerkingen: