Spreek tot de volken
Deze site / blog http://spreek-totdevolken.blogspot.com,  is ontstaan en geboren vanuit het verlangen om God te dienen en Hem bekend te maken. Als een katalysator betrokken bij het proces en spreken. Dat betekent in de praktijk getuige zijn van hetgeen de Heer doet. Hij is Degene die mensen aanraakt en situaties verandert. Ik mag mijn mond open doen om de Woorden uit de Bijbel en door Zijn Geest te spreken.


In dit logo staat het kruis centraal, waarlangs de wind van God gaat. Elk mens passeert dit in zijn / haar leven om tot God te komen.  De plaats, waar onze Heer en Heiland het voor ons heeft volbracht als een keerpunt in de wereldgeschiedenis. De mens is gemaakt om te leven vanuit en met Zijn schepper. Christus heeft door Zijn lijden, kruisdood en opstanding de weg gebaand. Dat is ook hetgeen Paulus spreekt, waarvan hij wilde getuigen. (Romeinen 15:18) Het is de focus en het verlangen wat God in mijn hart en leven heeft gelegd om als een bemoediging en aanmoediging te zijn voor degene, die naar de boodschap luistert en ontvangt.

In het spreken zitten verschillende facetten, die van belang zijn voor het welzijn van elk mens. Het spreken begint bij het luisteren. Luisteren wat de Heer door Zijn Woord en Geest wil zeggen. Spreken is anders dan alleen praten. Het is woorden geven, een boodschap doorgeven in afstemming op de (doel)groep / persoon voor wie het bestemd is. De Heer wil door Zijn Woord en Geest aan elk mens op de wereld Zichzelf bekend maken en tot ons hart spreken.

Romeinen 10 : 8 – 10 zegt het volgende :
“Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”  


De kracht van ons spreken wordt niet altijd onderkent en het spreken van de Heer in deze tijd wordt niet altijd herkent. Hij wil net als bij Saulus onze ogen openen en de bedekking op ons verstand en hart wegnemen om meer van Zijn liefde, waarheid en gerechtigheid in ons leven te mogen en kunnen ontmoeten.
Hij heeft elk mens op het oog om in Zijn Koninkrijk tot zijn en haar bestemming te brengen. Daarvoor is nodig dat het spreken de volgende elementen bevat: “Bemoedigen, aanmoedigen, profetisch inspreken, onderwijzen en corrigeren.” Niet alleen de bereidheid om te spreken, maar vooral ook goed te luisteren, zodat ons spreken niet zouteloos en dus krachteloos is. Het gaat om Zijn spreken voor ons leven. Gods Geest wil spreken tot Zijn kerk, in onze situatie en kansen en en mogelijkheden creëren. Hij is een scheppende God.

Daarom is het lied : “Spreek tot de volken.” Een mooi voorbeeld hoe wij als kinderen van God mogen gaan en spreken in een wereld, die op zoek is naar God en oplossingen in het leven. Luister hier naar : Spreek tot de volken (Opwekking 667)

Lied : Spreek tot de volken (Opwekking 667)
(klik op het logo en luister naar het lied)
Geen opmerkingen: