Onderwerpen


In de afgelopen 5 decennia zijn er heel wat onderwerpen aan de orde geweest in de school van het Leven. Op verschillende plaatsen onderweg zijn er leermomenten geweest. Opvoeding, zondagschool, kerk, Bijbelschool, evangelisatie- en zendingswerk, dienen in de gemeente, gezin zijn, werken in de maatschappij etc. 

Leermomenten met vragen als:  "Waar ben ik opgevoed en wie of wat heeft veel invloed op mijn leven gehad?" Bij deze leermomenten heb ik mogen ontdekken dat : Een discipel van Jezus is een leerling, die zijn / haar leven lang blijft leren. Wat heb ik dan mogen leren en wat moet ik nog leren? Interessante vragen als je nog maar net of al langer op de weg met de Heer wandelt.

Onderwerpen zijn gebaseerd op wat de Bijbel er over spreekt en de praktijk van alledag.
Onderstaande lijst is een voorbeeld van mogelijkheden. Mocht u zelf onderwerpen hebben waarover u wilt dat er gesproken wordt, dan kunt u dit aangeven. 


Bijbelverhalen en hun principes.
Velen zijn naar de zondagschool / kindernevendienst geweest,
tienergroep bezocht en daarna lijkt het leven met God te zijn 
opgehouden. Enkelen zijn blijven komen, maar kennen alleen 
de Bijbelverhalen van wat hen is / wordt verteld.  Zij hebben 
net als de mensen van Sichar van Hem gehoord. Nu is het tijd 
om zelf tot Hem te komen en ontvangen, wat Hij voor je heeft.  
o   Alleen voor (Gods) kinderen!
o   Waarom verhalen in de Bijbel?
o   Wat heb ik aan de verhalen in mijn leven?
Evangelisatie als levensstijl.
Velen hebben in de afgelopen decennia lessen en preken gehad
over dat je moet evangeliseren. Jezus heeft ons geroepen om 
een getuige te zijn. Dat heeft te maken met onze dagelijkse wandel
met de Heer en onze betrokkenheid in deze wereld. Bidden, vasten,
gaan, werken o.l.v. de Heilige Geest
o   Van bewust evangeliseren naar onbewust getuigen.
o   Wie ben ik als getuige?
o   Waarom je geen evangelist hoeft te zijn?
           

Kinder- en tienerwerk: opdracht en bediening
Kinderen moet je niet bezighouden. Zij zijn volwaardige 
discipelen van Jezus,  wanneer ze hun Heer en Heiland 
ontmoeten en Hem gaan volgen. Leer ze te leven naar 
de principes van het Koninkrijk van God. Verhalen zijn 
mooie illustraties, maar hun leven is een life event 
waar God door de Heilige Geest Zijn werk wil doen
en hen inzetten als discipelen, volgelingen van Jezus.  
o   Wat zeggen (jouw) kinderen / tieners over jou?
o   Van taak naar bedienen in de kracht van de Heilige Geest.
o   Leer hen onderhouden al wat Ik u heb bevolen. Zij moeten 
leren van ons wat de principes en opdracht van het Koninkrijk
 van God zijn. Zij hebben deel aan de werken van God. 


Natuurlijke talenten en gaven van de Geest.
Waarom zou God gaven, talenten en mensen geven aan 
Zijn kerk? Om ze goed te bewaren totdat we Hem ontmoeten,
of om er actief mee aan de slag te gaan. Net als die slaven 
die talenten kregen en er meer van maakten. Jij hebt een kostbaar
en bruikbaar instrument in Gods hand. Leer hoe je God in je leven 
de ruimte geeft om te ontdekken en doen wat aan jou is gegeven.    
o   Heb ik die dan en wat moet ik er mee?
o   Gaven van de Geest?  Is dat nog vandaag de dag?
o   Wanneer kan ik welke gave / talent gebruiken?Het Evangelie delen door Woord & Geest

De blijde boodschap is niet alleen voor het hoofd, maar juist
ook voor de geest en het hart. Zijn Geest getuigt met onze 
geest dat we kinderen Gods zijn.  Dat zet ons in vuur en vlam
voor God. We staan dan niet meer langs de lijn, maar worden
onderdeel van Gods boodschap aan deze wereld.    
o   Het Evangelie delen door Woord & Geest
o   De boodschap voor hart, ziel en geest.
o   Is wat voor toen was ook voor nu nog van toepassing?
o   Geloof je het echt?


Het werk van een discipel in Gods Koninkrijk
God heeft je geroepen om deel te hebben aan de werken die Hij 
heeft voorbereid. Wij mogen op elk moment instappen en met de 
rivier van God meegaan.   
o   Sta ik samen met God er alleen voor?
o   Hoe kan God mij transformeren naar een bruikbaar instrument?
o   Mijn karakter versus Gods karakter.


Geloven doe je in de kerk?
Geen kerkbezoeker meer, maar een volgeling van Jezus.
o   Is geloof nog wel hot in een spirituele samenleving?
o   Wanneer en waarom luister ik naar de signalen om mij heen?
o   Heilige boontjes bestaan niet meer.
"Nieuw" 
Wanneer we de Bijbel lezen en wandelen, hoeven we niet 
te wachten totdat alles nieuw wordt en er een nieuwe hemel
en nieuwe aarde is. De dag dat je je Jezus gaat volgen, zullen 
vele nieuwe dingen op je pad komen, die je uit Gods hand en 
hart mag ontvangen.    

o   Nieuwe bronnen
o   Nieuw geloofsvuur
o   Nieuwe bestemming
o   Nieuwe kansen
o   Nieuwe wegen
o   Nieuw leven met God
o   Nieuw verbond in Christus
o   Nieuwe kracht
o   Nieuwe wijn
o   Nieuw gezag
o   Nieuwe hoop
o   Nieuw denken
o   Nieuw lied
o   Nieuwe talen
o   Nieuwe naamGeen opmerkingen: