woensdag 30 mei 2012

Spreken


In 1981 kreeg ik sterk het verlangen om het Evangelie uit te dragen naar de wereld om mij heen. Vanuit dat verlangen ben ik uitgestapt en kwam er achter dat ik het niet uit eigen kracht kon. Tijdens een zomerkamp met kinderen was er een tijd van Bijbelstudie en gebed, waarbij de Heer mij aanraakte en vervulde met de Heilige Geest. Dat heeft een hele verandering in mijn leven gebracht.

Vanaf dat moment ben ik wegen gaan zoeken om aan de slag te gaan met mijn geloof. Enerzijds door het bestuderen van het Woord van God. Daarvoor ben ik na een jaar van bezoeken van verschillende Bijbelstudie groepen per week, gegaan naar een Bijbelschool. Een school waar ik mij mocht voorbereiden op mijn taak. Tijdens deze periode  van 6 jaar les en alle jaren erna kreeg ik regelmatig de gelegenheid om voor groepen te spreken. Variërend van een bijbelstudiegroepen, koffiebarwerk, evangelisatiewerk, jeugdwerk, trainingen, in kerken, openluchtdiensten tot op de straat. 

In mijn spreken voor groepen heb ik 2 zaken die ik altijd centraal stel: De boodschap van het Evangelie en Gods liefde voor de mens. In de afgelopen 30 jaar is het verlangen om te gaan met wat God op mijn hart heeft gelegd alleen maar verdiept en versterkt. Deze periode van 3 decennia heb ik mij dienstbaar mogen maken binnen organisaties, kerken en jeugdgroepen.

Na een ingrijpende periode van ongeveer 3 jaar van burn-out ben ik gaan zoeken en heb ik opnieuw mogen ontdekken dat ik geroepen ben om het Evangelie te prediken. Dat is altijd één van mijn passies geweest om vanuit mijn wandel met de Heer te gaan naar verschillende plaatsen en Zijn Woord te brengen. Ik heb gemerkt dat het Gods verlangen is dat alle mensen horen van de Goede Boodschap. En dat Hij Zijn plan aan ieder mens persoonlijk wil bekend maken.

Teksten in de Bijbel


Jesaja 52:7
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’

I Timotheüs 2: 3-6
Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

Mattheus 28:18-20
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Romeinen 15:18-20
18 Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, 19 door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. 20 En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen.

2 Timotheus 4:5
Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.n volle.

Geen opmerkingen: