woensdag 30 juli 2014

Spreken doe je niet zomaar.

Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Heilige Geest. 
Romeinen 15: 18 en 19aHet is een voorrecht om voor de Koning te mogen gaan. Hij is Degene die deuren opent en gelegenheden geeft om te gaan. Dat kan een persoonlijk contact zijn tot betrokken zijn om mensen praktisch te helpen. In dat alles is er de passie voor onze Heer en Heiland en een verlangen om mensen dichter bij Jezus te brengen. Dienen van de medemens met hetgeen God aan gaven en talenten heeft gegeven. Niet om met met kennis en ervaring indruk te willen maken om erkenning te krijgen.

Belangrijk is dat wij doen wat de wil van God is. Het is de wil van God dat alle mensen behouden worden. (1Timotheus 2: 3 en 4)  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dit vers is één van de sleutels voor mij geworden om toe te passen in mijn eigen leven en ook om daarover te spreken. 
Al vanaf mijn tienertijd heb ik een verlangen om te mogen spreken over mijn geloof. Gaande weg zijn er verschillende gelegenheden geweest om dit te mogen doen. Regelmatig mag ik op diverse plaatsen voorgaan en sprekenToch heb ik gemerkt dat niet het spreken het voornaamste is wat iemand kan doen voor God.

Een dienstknecht van God is bereid om alle werk te doen en aan te pakken voor wat nodig is om de ander dichter bij Jezus te brengen. Gaat niet meer om eigen promotie en belang om gezien te worden. Wel moet een dienstknecht zich wel beproeft ten dienste van het Evangelie stellen, zoals Paulus aan Timotheüs schrijft:
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. 

Velen wachten op een antwoord in hun leven op vragen en een zoeken naar God. Laten we opstaan en gaan doen wat nodig om een weg te zoeken om deze mensen te dienen met hetgeen God ons persoonlijk heeft toevertrouwd. Jouw gave en talent is daarin een belangrijk middel, naast de relatie die we met de Heer mogen hebben. Samen bidden en zoeken naar wegen om de Blijde Boodschap bekend te maken, mensen te leren en onderwijzen vanuit Gods Woord en hen dichterbij Jezus brengen. Dat is hetgeen God mij op mijn hart heeft gelegd om mijn leven, bewegen en werk op in te richten, zodat velen hierin zullen ontdekken de beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven. 
Geen opmerkingen: