dinsdag 7 juli 2015

Mijn Vader weet wat ik nodig heb.

God is mijn Vader

Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als
Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik tot Hem bid.
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,
zo zorgt God voor mij.
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij
gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand
kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid
ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de
Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep:
Abba Vader!
En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn,
zegt de Here, de Almachtige!
Amen!
Bron:DPM

Teksten : Psalm 103 : 8 – 14 en Lucas 15:11 - 24


1. Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Deuteronomium 32:6
6 Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.

Het volk was snel afgeweken van de wegen van de Heer. Hier worden ze weer aan herinnerd dat de Heer hun Vader is en schepper. Hier zien we dat schepper en vader in één zin staan als dat God hun Maker is en ons tot leven riep. Hij zorgde voor de levensadem.Genesis 2:7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
De Heer stond en staat aan het begin van elk mensenleven. We ontvangen ons leven uit Gods hand en om te weten hoe wij moeten leven is het belangrijk om dicht bij hem te blijven. Hij is de bedenker en ontwerper van het leven.
We krijgen in onze huidige maatschappij bij alles een beschrijving hoe iets werkt. Als er problemen opdoen is er een helpdesk waar we naar toe kunnen bellen en mailen. Zo is het ook bij de Heer dat Hij door Zijn Geest beschikbaar is en naast ons wil staan in het leven. Waarom? Johannes 14:18 zegt Jezus: Ik laat jullie niet als wezen achter.”

God ziet ons als Zijn kinderen, zonen en dochters, die Hij liefheeft. Daarom dat Hij alles in het werk stelt om dicht bij ons te zijn. Het is vaak aan onze kant dat we afstand scheppen naar God als Vader. We ervaren het als lastig of vinden het zelfs bedreigend.

Misschien wel zoals Jezus in (Johannes 3: 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.)
Zeker kan dit een houding zijn uit angst dat God zou gaan straffen, houden mensen hun problemen vaak voor zich en strijden daar in het verborgene mee. Terwijl God de brug heeft gemaakt om te helpen in de Here Jezus.

2. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/dochter te worden aangenomen. Efeze 1:5  - Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 

3. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid.
Mattheus 6:8 Als Jezus spreekt over het bidden tot God, spreekt Hij ook om tot God als onze Vader te bidden. Niet op afstand en alsof Hij niet weet waar je mee bezig bent. Maar als een kind, een zoon en dochter, die in gesprek is met hun vader. Jezus zegt: Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Maria zei: Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert.  Johannes 11:22 Dat spreekt van vertrouwen en geloof in Wie Jezus is. Over de dood van Lazerus heen, vertrouwde ze Hem dat Hij tot God kon gaan en in hun situatie van nood kon komen. De dood zou en zal niet laatste woord hebben. Hij is de Opstanding en het Leven. (Johannes 11:25) God is de bron van het Leven. Dat is niet alleen het leven van geboren worden, eten, ademen en bewegen, maar ook dat we verbonden zijn met God. Hij de bron is van ons leven waaruit wij alle dingen doen.

Psalm 37: 4 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Eén van de kenmerken van een kind van God is dat deze vreugde vind in het kennen en liefhebben van God. Voortdurend op weg zijn om in lijn met God de Vader afstemmen wat de volgende stap, woord en gedacht is. Zoals een tak aan een boom, een blad aan een tak en een vrucht nodig heeft dat er levenssappen er door heen stromen om te groeien.En waar groeit het naar toe? Kijk maar naar planten, bloemen en bomen. Alles groeit naar het licht toe. Sommige planten zijn aan de kant van de kant van de zon meer ontwikkeld dan aan de kant van de schaduw. Het koestert zich als het ware in de warmte van het licht van de zon. Zo mogen wij ons ook (laten) koesteren in het Licht van God en de Zoon in ons leven. Velen willen daarvoor hard hun best doen, veel werken en onderweg zijn. Jezus zei tegen Martha, dat het nodig is om aan de voeten van de Heer te gaan zitten.

God wil bij U zijn en net als met Adam en Eva in de avondkoelte van het hof. Daar waar de dag tot rust is gekomen. De drukte van de dingen van alle dag, ons werk, school, familie en andere zaken waar we druk mee kunnen zijn, even niet meer mee bezig houden. Waar tijd en ruimte is om God te ontmoeten. Hij is als een Vader die Zijn geliefd kind, u en mij, wil ontmoeten.

Is er schaamte, angst, verwerping, intimidatie, pijn, verdriet, boosheid? We merken al onderling als er iets is, dat het moeilijk praten is en om dan je hart te openen voor de ander. Zo ook ervaren we dat zelfde, wanneer we bij God willen komen, wanneer ons gevoel, verstand of geweten ons aanklaagt. Vaak merken we dat ons gevoel voorop gaat en ons verstand en wil achter aan komt. God verlangt er naar dat ons leven bedauwd wordt door Zijn liefde, net zoals alles onder de dauw komt van de morgen. 
 
Het zal een troost voor ons zijn om te kennis te hebben en in je hart te ervaren, dat God weet wie wij zijn en mij volkomen begrijpt. Beter dan ik mezelf ken. Het kan ook zijn dat zaken weg worden gestopt voor de schone schijn of de lieve vrede. Adam en Eva verstopten zich, toen God hen riep. Ook naar elkaar was er schaamte gekomen. Ook was er afstand gekomen in de openheid naar God. Eén van de eerste dingen die ons geloof aanvalt is dat onze rust heel snel verstoord wordt en wij in onrust komen. Ons gevoel en gedachten gaan er vandoor als een paar los geslagen paarden, die blind hun weg gaan. Daarom hebben we nodig dat Wij met Christus worden omkleed. Hij is de Vredevorst, die voor ons de weg is gegaan en het heeft volbracht. Hij heeft onze zwakte op Zich genomen.

Daarom dat Paulus tot de Filippenzen spreekt over de God van de Vrede aan Wie wij ons hart, situatie en leven delen. Hij is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen. Veel zaken als woorden, situatie en gedachten, die ons van ons stuk kunnen brengen. Veroorzaken heel veel onrust, schaamte en afstand, waardoor de struikelblokken waar Jesaja 57 over spreekt eerst moeten worden opgeruimd. Of dat we zelf in ons doen en laten zijn afgeweken van Zijn liefde, dat we opnieuw tot Hem moeten komen. Dan mogen we weten dat Hij de Vader is die op ons wacht. Zijn armen zijn wijd voor ons uitgebreid. Hij houdt van ons.

De zoon, die van zijn vader weg was gegaan en zijn deel van de erfenis er door heen had gebracht, werd herinnerd aan de dagen dat hij bij zijn vader was. Schuld, schaamte en verwerping kwamen als gewapende tegenstanders naar hem toe. Toch gaf de Liefde van Zijn vader doorslag om terug te gaan. Een verhaal van nu: Een jonge man had een vermogen van zijn vader er door heen gebracht. Hij wilde terug en stuurde een bericht naar zijn vader, waarin hij schreef dat hij met de trein zou komen. Als bij het binnen komen van de trein een witte doek in de boom zou hangen, zou hij weten dat hij welkom was. Zo niet zou hij blijven zitten en doorreizen en weten dat het niet goed was. Toen hij met de trein het dorp van zijn vader naderde was hij zenuwachtig en keek of hij al iets zag. Hij kwam langs de afgesproken plaats en de boom hing vol met witte doeken. Zijn vader stond te wachten op het station om zijn zoon weer naar huis te halen.

4. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij.
Psalm 103:13  Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Hier lijken twee tegengestelde zaken te staan. Liefde en ontzag hebben voor God gaan hand in hand. Hoe meer we God leren kennen en liefhebben. Te meer we zien hoe groot God is en met Wie wij in alles rekening willen houden in ons leven. Johannes 15 laat zien dat het liefhebben en Zijn wil doen hand in hand gaan. Het gaat om God de plaats in je leven te geven die Hem toekomt. En Hem de hoogste en belangrijkste plaats in je leven geven.

Hij is de Vader die elke dag verlangt om ons te ontmoeten. Hij heeft de brug geslagen tussen Wie Hij is en wie wij zijn. Hij ontmoet ons in Christus door de Heilige Geest. Die ontmoeting is een bron van vreugde en leven. Een leven dat vol is van Zijn liefde, wijsheid en kracht.Het gebed / proclamatie met gedeelten uit Gods Woord kan mij helpen om mij te richten op God. Daarom is het belangrijk Zijn Woord hardop te lezen. Alles wat de boze heeft geprobeerd door de Bijbel heen is mensen het zwijgen op te leggen om maar niet te spreken over Wie God is. Dat mogen wij in Christus doorbreken. Hij heeft ons daartoe als gemeente en als Zijn kinderen de macht gegeven.

Lees voor jezelf opnieuw het gebed / proclamatie als een persoonlijk gebed, over wat God in ons leven en hart heeft gegeven. 

God is mijn Vader.
Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als
Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik tot Hem bid.
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,
zo zorgt God voor mij.
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij
gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand
kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid
ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de
Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep:
Abba Vader!
En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn,
zegt de Here, de Almachtige!
Amen!

Geen opmerkingen: