maandag 15 augustus 2016

Maak je geen zorgen....

Tekst : Mattheus 6 : 24 - 34 


Midden in de zomer zijn er velen die met vakantie zijn geweest, nu weg zijn of die straks weg gaan. Ook voldoende mensen die dagjes uitgaan omdat niet lukt om weg te gaan. Op zoek naar ontspanning en verlangend om de zorgen van elke dag even los te laten. Door het jaar doen we dat ook door een hobby te hebben, naar de vereniging te gaan of even uit huis om de sleur van elke dag te doorbreken. Zeker als er zorgen zijn, dan is het prettig om andere mensen te ontmoeten. Niet alleen met je gedachten te blijven lopen en zoeken naar oplossingen.

De wereld om ons heen is gehaast, heeft zorgen om inkomen te krijgen of te behouden. Heeft zorgen over anderen of om zichzelf het hoofd boven te water te houden door financiële problemen, lichamelijk ongemak of problemen in relaties. Zij voelen zich er vaak alleen voor staan. Zaken, die elk mens wel op één of andere manier tegenkomt.

De media doet er een schepje bovenop en laat beelden vanuit de hele wereld onze huiskamer binnen komen. Geweld, honger, oorlogen, rampen, ziekte enzovoorts worden ons voortdurend gepresenteerd. En in dat alles lijkt de wereld een dorp te worden waar we allemaal bij betrokken zijn en verantwoordelijk worden.

Te midden van dit alles spreekt Jezus’ woorden nog steeds tot de kern van ons bestaan en bewegen. Hij zegt : “Maak je geen zorgen over jezelf en de dag van morgen.” In het gedeelte van Mattheus 6 : 24 – 34 lichten we 3 verzen eruit waarvan 1 een sleutel is hoe we dat kunnen doen. Verzen : 25, 33 en 34.
1. Mattheus 6 : 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Hier spreekt Jezus over de zorg over geld en de dagelijkse dingen. Hij zegt daar een aantal dingen: Kies voor wie je wilt leven! Geld of God. Kiezen moet, omdat je anders of naar de één of naar de ander wordt getrokken. Beide kan niet. Als je voor God kiest, mag je vertrouwen dat Hij voor je zorgt. Dit benadrukt Jezus door te wijzen op de natuur.
Kijk maar naar de vogels. Zij doen er niets voor en toch krijgen van hun schepper
voldoende om van te leven. Kijk naar de bloemen, zij zien er bijzonder en mooier uit dan de mens, Salomo, met al zijn pracht en praal door de rijkdom die hij had. Ook dragen zij nergens aan bij en toch eren ze God door er te zijn.

2. Mattheus 6: 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Velen hebben zorgen om de dag, week, maand en jaar wat er aankomt. Zij zien op tegen allerlei zaken waar zij voor vrezen. Om in Bijbelse termen rondom o.a. koning David te spreken: “Zij zien beren en leeuwen op hun weg.” Dat wil niet zeggen dat het niet zo is, maar het verzwakt ons en leidt ons in een andere gemoedstoestand van angst, vermoeidheid en zwakte. 
Als mens hebben we de neiging om extra hard te gaan lopen, als we denken dat het wel eens mis kan gaan. Waar we dan naar toe gaan is maar de vraag. We proberen door ons hard in te spannen, de boel onder controle te houden. Hiermee zijn we veel tijd en energie kwijt en raken ook onze focus op God kwijt.  Daar tegenover zegt : Romeinen 8 : 37 - Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.  Dit vers laat zien dat het geloof in God ons doet overwinnen over dat wat ons beangstigd en zorgen geeft. Waarom? Omdat God in Christus onze kant kiest!

Het Evangelie is de boodschap van de overwinning. De schijnbare nederlaag van een Verlosser, die als misdadiger aan het kruis hing, was Gods ultieme wapen in de strijd tegen de zonde en de kracht van de zonde, de dood. Jezus stond op de 3e dag op en overwon de dood. Daardoor kregen ook wij deel aan het grote plan van God om Hem als Vader te mogen leren kennen. Hij een God is die aan onze kant staat en al voor onze geboorte heeft gekozen onze vriend te willen zijn. 

3. Mattheus 6 : 33 - Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.  Dit vers is een sleutel, die Jezus aanreikt om met Zijn advies aan ons richting te geven. Er staan 4 woorden in :
(1) Zoek, (2) Koninkrijk van God, (3)Zijn gerechtigheid, (4) gegeven worden. Dit zegt Jezus nadat hij heeft vertelt hoe God in de schepping laat zien dat Hij als Schepper betrokken is en zorgt voor de natuur, waar wij als mens onderdeel van zijn.
Waarom zou Jezus zeggen : (1) zoek? Mensen die de weg kwijt zijn, of die nog niet de richting in hun leven met God hebben gevonden, zijn zoekende. Hij wil graag dat zij en wij, gelovigen, richting in het leven vinden, waardoor er zekerheid is dat we op de goede weg te zitten.

Eén van de richtlijnen, die Jezus meegeeft zien we in de verzen voor dit gedeelte uit Mattheus 6 : 24 – 34,  waar Hij praat over hoe we kijken vanuit ons leven. Kijken we vanuit de donkerte, teleurstelling, verdriet of boosheid of kijken we vanuit geliefd zijn, vergeving en ervaren we de hulp van God in ons leven. Dat maakt ook hoe we zoeken en kijken naar de levensweg waarop we staan.

Daarom dat Jezus zegt in Mattheus 7 :7 - Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Blijkbaar gaat het zoeken gepaard met vragen, zoeken en kloppen. God is de Gever, Jesaja zegt dat Jezus de Leidsman is  en Jezus is de Deur door Wie je in het Koninkrijk van God komt. Jezus zegt in Johannes 10:7 : Ik ben de deur voor de schapen.”  Daarna zien we in Johannes 10:9 dat er staat : Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
Deze woorden van Jezus laten zien, dat Jezus Degene is door wie wij toegang krijgen tot het Koninkrijk van God. Het eerste wat daar plaatsvind is een mens, die los van God leeft, nu in Christus de bestemming op zijn / haar leven samen met God krijgt. Gered om voor eeuwig dit te moeten missen en gescheiden van God te moeten leven.  Maar ook gered uit het ontbreken van richting en zin voor het leven. Dat is Gods gerechtigheid. Hij reikt uit en Hij komt ons tegemoet door het volbrachte werk van Christus. 

Mensen kunnen zich hopeloos alleen voelen te midden van de drukte van het bestaan. Als je niet weet waarvoor en waartoe je leven, lijkt alles zinloos en zonder uitzicht. Nu is er door Jezus Christus een vast punt aan de horizon (als op zee) gekomen. Er is als het ware een navigatiepunt gekomen op de levenszee, waar de reis naar toe gaat. Als je toch grote zorgen kent en niet meer weet wat te doen, dan mag je ingaan op de uitnodiging van Jezus uit Mattheus 11 : 28-30 - 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Je mag aankloppen bij Jezus, je zoektocht komt bij het Antwoord voor het Leven en je vraag om hulp, zal beantwoord worden. Hierdoor mag de last van de zorgen in ons leven komen tot een rustpunt van Gods Vrede voor het hart. Het is het moment dat we tot inzicht gekomen zijn, dat we het zelf niet meer kunnen. Zo kwam een vader 3 jaar geleden tot een moment dat hij tegen zijn zoon zei : Wil je me helpen, ik weet niet meer hoe het moet.” Na het overlijden van zijn vrouw stond hij er alleen voor. Hij had het hard geprobeerd, maar had last van dementie en raakte steeds de grip op het leven meer en meer kwijt. 
Wil je me helpen?;Is geen éénvoudige vraag voor een mens. Je wilt het zo graag zelf doen. Toch is de mens gemaakt om het niet alleen te doen. Daar waar wij het niet kunnen, mogen wij komen tot Jezus. Eénmaal bij Hem aangekomen, zie je dat je het eigenlijk helemaal niet zelf kan, maar mag vertrouwen op Hem. Een weg van bidden, zoeken en aankloppen. En ook een weg van ontvangen, vinden en een open deur vinden naar de antwoorden voor het Leven die God voor je heeft.

Op die plaats ga je rust vinden en mag je weer opnieuw gaan leren. Om je heen hoor je vaak dat je het moet weten Bij God mag je een nieuwe manier van kijken, zijn en leven ontvangen, zodat je niet steeds opnieuw de oude weg hoef te blijven bewandelen. De weg van teleurstelling, verdriet en pijn. Je hoeft geen rondjes te blijven lopen, alsof je niets anders kunt.

Hij weet welke route je mag nemen om op de weg van het Leven,Zijn gerechtigheid mag gaan. Hij wil je daarbij helpen.  Jezus zegt : Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, alleen door Mij kom je bij God de Vader. Deze Vader wacht op jou en wil samen met de levensweg gaan. De vragen, die naar ons toekomen zijn: “Ben ik al op de weg met God gestapt en volg ik Jezus?”  en “Als ik geloof durf ik Hem te vertrouwen, dat Hij voor mij zorgt?”

Bij beide vragen is de kern of wij Hem toebehoren en keuze maken voor God, zodat niet de zorgen van deze wereld ons geloof verstikt, zoals Jezus het uitlegt in de gelijkenis van de zaaier. In daarvan dat het zaad van het Evangelie in goede aarde valt, waardoor het in ons leven ontkiemt en zichtbaar wordt.  We mogen de Vader hierom bidden.

Ons leven is bedoeld om God de eer te geven, die Hem toekomt. Zorgen zijn een hinderlaag en een manier om ons daarvan te weerhouden. Doen waartoe we bedoeld zijn, daarmee geven we God eer. En ook door vrucht te dragen in ons leven. Mogen we uitdelen van de rijkdom van het Evangelie van Hoop, Geloof en Liefde. En als we delen, dan zal het zich ook om ons heen en in ons leven vermenigvuldigen.

Gebed : U bent mijn God, Die voorziet. (DPM)

U bent Jahweh Jireh, mijn God die voorziet.
Ik belijd: Mij ontbreekt niets!
Uw genade is mij genoeg. 
Ik ben niet bezorgd,
want U, mijn Vader zorgt voor mij,
U weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik U erom vraag.
Ik ken immers de genade van mijn Here Jezus Christus,
dat Hij om mijnentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. 
Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom
heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 
Daarom vertrouw ik op U,
omdat ik Uw naam ken,
want U hebt nooit verlaten
wie U zoeken, o Here.
U bent mijn God die voorziet! 


Geen opmerkingen: