maandag 25 april 2016

Op arendsvleugels

Tekst : Jesaja 40 : 27 - 31

Het was 2010 dat vrienden van ons, opnieuw wereldwijd reisden naar steden en plaatsen om daar te bidden. Hun reis was dat in april dat jaar naar verre oosten in een gesloten land, waar de christen vervolging het hevigst is. Zij reisden met vliegtuig via een paar landen, omdat er rechtstreeks er geen lijn beschikbaar was.Achter de schermen waren er mensen in hun netwerk, die met hen mee baden. Als verbindingspunt tussen het echtpaar en hun bidders was ons gevraagd om contact te houden en belangrijke berichten door te geven. Een missie, wát het ook is voor het Koninkrijk van God, doe je niet alleen. Daar heb je als gemeente van Jezus Christus elkaar voor nodig.

In die tijd, toen zij ver weg waren, hadden we in Europa een ander probleem. Op IJsland was er een vulkaan uitgebarsten op 14 april 2010 met grote gevolgen voor Noord, West en Zuid Europa. De wind stond vanuit het Noorden o.a. naar ons land toe. Waardoor de asdeeltjes zich in de lucht op grote hoogte verspreidde en vliegverkeer van en naar o.a. Nederland niet meer mogelijk was.

In die periode moesten zij ook weer terug, van Azië naar Nederland.  Vanuit het Woord van Jesaja 40:31 werden zij bemoedigd, dat zij "op arendsvleugels gedragen" zouden worden. Een woord wat hen zekerheid gaf, dat de Heer voor alles zou zorgen. Op de terugweg ondervonden zij enige hinder, waardoor zij om moesten vliegen. En dat werd precies ook het moment toen het weer kon, dat zij weer terug konden vliegen naar Amsterdam van hun verre missie in Noord-Korea.

Jesaja 40 : 27 - Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? Het is voor Christenen wereldwijd een bemoediging, dat er voor hen gebeden wordt door mede-gelovigen, die aan hen denken. Er zijn er,  die hen opzoeken en hun levens riskeren om hen te bemoedigen. Een opdracht niet voor 2 mensen alleen, maar voor ons als gemeente van Jezus Christus wereldwijd.

Hier in Nederland kennen we ook organisaties, die zich inzetten voor vervolgde en verdrukte Christenen. Zij zamelen voedsel, kleding en lectuur om elders uit te delen. Er zijn er, die op reis gaan om Christenen in hun eigen omgeving te ontmoeten, bemoedigen, Bijbels en lectuur brengen en om toe te rusten.Op 26 september 2015 op het Malieveld hadden onze vrienden op het hart om in 70 talen gebeden te bidden samen met anderen voor vervolgde en verdrukte Christenen wereldwijd. Met een klein team hebben we een jaar hard gewerkt met vertalers, contacten gehad met ambassades, kerken, organisaties, gelovigen van verschillende nationaliteiten uit Azië, Afrika, Europa, Amerika om 3 gebeden te vertalen en hard op uit te laten spreken.

Daarbij als basis in de voorbede was het ‘Onze Vader’ uit Mattheus 6,  en 2 andere gebeden. Wereldwijd wordt het ‘Onze Vader’ gebeden door alle Christenen van alle kerken, denominaties en tijden. Een gebed dat ons samenbrengt bij onze Heer en Heiland Jezus Christus in wie wij geloven en op Wie wij hopen.

In Handelingen 4 : 12 zien we, dat er geen andere Naam is gegeven in de hemel en op de aarde, waardoor mensen gered / behouden kunnen worden. Het gaat niet om een manier van Godsdienst bedrijven, waar mensen alleen hun deel doen. Maar het gaat om de persoon van onze Heer, Die in relatie met Zijn schepping en ons de kroon op Zijn schepping wil leven. Niet alleen als aparte individuen, maar ook ons aan elkaar verbind door Zijn Geest, Liefde en Gerechtigheid. Jezus is de Deur tot de Vader, waardoor elk mens mag thuis komen bij God. Hij is de open uitnodiging om "Ja" tegen te zeggen.

Hij is ook de Heer en het Hoofd van Zijn gemeente.  Dat gaat verder dan alleen de lokale gemeente of die in Nederland. God heeft het overzicht van alles wat er plaatsvindt over de hele wereld en wil ons daarbij betrekken. Daarom dat vaak door zendingsorganisaties de accent wordt gelegd op : "Gebed, Geven en Gaan." Dit mag verder gaan dan onze portemonnee. Geven heeft ook te maken met de keuzes en tijd in ons leven. De middelen, die we inzetten om Zijn Koninkrijk gestalte te geven. 

Wij zijn namens onze Heer ambassadeurs van het Koninkrijk van God. God gebruikt mensen als u en ik, zoals huisvrouwen, kinderen, tieners, jongeren, hardwerkende mannen op hun plaats. Ieder kan deel zijn van Gods grote plan om betrokken en ingezet te worden. Niet alleen acties, waarbij we anderen direct aanspreken met het Evangelie, maar juist ook het werk achter de schermen. Ons dagelijks leven, waarin Hij de Heer is van ons leven. Met de vraag : Mag / kan Hij ons gebruiken? Sta ik daarvoor open?

Voor ons was dat eenvoudig door "ja" te zeggen en onze talenten van gebed, schrijven, organiseren en netwerken, waarbij christenen voor elkaar zouden gaan bidden. We hebben de lat niet hoog gelegd, maar juist in het eenvoudige onze tijd en gelegenheden laten gebruiken. Dat was een avontuur op zich, omdat we merkten dat we samen met God dit avontuur moesten gaan doen. Soms over drempels heenstappen, waar we normaal voor bleven staan. Maar ook in de rust blijven, zonder dat het ons onnodig extra acties zouden geven met een hoop extra energie.Zo heb ik ooit de film "Chariots of fire" gezien over een jonge hardloper aan het begin van de vorige eeuw,  Harold Abrahams, die in Londen wordt verslagen en zijn carrière als hardloper wilde opgeven. Na de wedstrijd ontmoet hij een trainer en coach, die hem later naar de overwinning leidt op de olympische spelen. Harold dacht bij zijn verlies, dat het voor hem verloren was. Maar de coach zag en noemde de punten waar hij aan moest werken, om het talent van hardlopen tot een succes te maken. 2 zaken die hij moest bijstellen. In de eerste plaats : Niet naar je tegenstander tijdens de wedstrijd kijken. M.a.w. blijf gefocust op je einddoel. En de looppassen anders nemen, waardoor er meer kracht vrij bleef voor de eindsprint. Hij heeft hiermee Olympisch goud behaald.

Vaak kijken mensen om zich heen en vagen zich dan af: "Waar is God nu? Waar is die God van Liefde?" Deze God wil door Zijn gemeente, Zijn kinderen heen Zichzelf bekend maken. Niet alleen in het zichtbare, maar juist ook achter de schermen, waar ons leven veelal plaatsvind. Daar waar we hindernissen tegen komen en nodig hebben dat we bidden en God zoeken voor ons leven om gefocust te blijven. Hij is de Herder, Die Zijn schapen instructies geeft. Hij bemoedigt ze door Zijn Woord en Geest. Hij is een God, Die een mens gebruikt om een ander mens praktisch te helpen, voorbede te doen en nabij te zijn. Maar het allerbelangrijkste is: "Wie wij zijn!" Daarom laat God zien Wie Hij is voor en in ons.

Jesaja 40 : 28  - Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Als je kijkt naar God, zie je Wie en wat Hij is. Hij is Degene, Die al Eeuwig leeft en tijden en gelegenheden overziet. Bij Hem is de wijsheid, die we nodig hebben in ons leven. Daarom dat Jacobus 1:5 zegt : “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”

Het trainingsveld om op God te vertrouwen is niet alleen in de kerk, maar juist in het dagelijks leven. Hier bijeen mogen we samen zingen, bidden, horen uit het Woord en van elkaar. Daar buiten waar we in onze dagelijkse doen zijn, is het in praktijk brengen van ons geloof. Bedenk dat christenen wereldwijd dit precies hetzelfde meemaken, maar vaak ook op allerlei manieren worden tegengewerkt door hun directe omgeving en overheid. Zij hebben ons gebed hard nodig. Ook voor hen mogen wij vanuit de Wijsheid van God bidden en vragen om Zijn gunst over hun leven.

Jesaja 40 : 29 - Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput , zelfs sterke helden struikelen, .. We zien dat Hij mensen in een zeer bedreigde en uitzichtloze situatie bij wil staan en kracht wil geven. Om staande te blijven in een omgeving, die jou haat, kleineert, uitstoot, martelt, wil doden, vervolgt en dat is geen eenvoudige opgave om te blijven geloven in Jezus Christus. God ziet ons niet als losse individuen, maar juist als één netwerk. Zoals bij internet wij informatie van over de hele wereld in een fractie van een seconde op ons scherm van onze smartphone, tablet en laptop kunnen krijgen, zo wil God ons verbinden door Zijn Geest aan andere Christenen over de hele wereld.

In ons land en stad, waar wij mensen ontmoeten uit alle landen van de wereld, krijgen wij een gelegenheid om de uitdaging aan te gaan. Niet blijven op ons stukje en dat met elkaar verdedigen, maar juist een kans om uit te delen van de Liefde en hoop, die in ons is. Toen Jezus in Mattheus 9 : 35 – 40 de schare zag, was Hij met ontferming bewogen. En wat deed Hij vanuit die bewogenheid? Hij zet Zijn discipelen aan het werk om God de Vader te bidden voor arbeiders, die mensen bij Hem willen brengen. Het is niet een mooie gedachte, die Hij daar lanceert, maar een opdracht. Als wij bidden en God zoeken, Zijn Woord lezen, zou het zo maar kunnen, dat wij zelf degenen zijn, die God zou willen inzetten.Zo’n uitdaging begint bij wat Jesaja 40 : 31 zegt - maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dit is een beeld van een geweldige vogel, dat de koning is onder de vogels, zoals de leeuw onder de landdieren. Verhaal : Er was een boer, die op zijn weg naar de bergen een kuikentje zag op de grond. Het diertje was er slecht aan toe. De boer besloot het mee te nemen en er voor te zorgen.

Toen het wat bijgekomen was, zette hij het als kuiken tussen de andere kuikens van zijn kippen. Het beestje deed het goed tussen de kippen en piepte en pikte graan als de anderen. Op een gegeven moment werd het duidelijk groter dan de rest van de ren. De boer wilde hem een kans geven om zijn eigen leven als adelaar op te pakken en uit te vliegen. Dus pakte hij het beest op en gooide het in de lucht. Maar in plaats dat het ging vliegen kwam het net zo hard weer op de grond terecht.

Na een tijdje wilde de boer het nog een keer proberen. Hij nam de adelaar klom op het dak van de schuur en wilde hem in de lucht gooien, zodat het zou gaan vliegen. Het beest keek hem aan, waaruit hij kon opmerken, dat hij het niet zou doen. Hij zette hem op de grond weer bij de anderen. Maar op een dag nam de boer hem mee naar de bergen en zette het dier op een rots. De adelaar keek naar de zon en ging zijns weegs.

Wij als gemeente van Jezus Christus hebben een uitdaging om samen met onze Heer het avontuur aan te gaan, waartoe wij bestemd zijn. Hij geeft daartoe talenten en gaven, die wij mogen inzetten. Hij heeft Zijn Woord gegeven en de Heilige Geest gezonden om ons bij te staan, zodat we het niet uit ons zelf hoeven te halen. In Psalm 84 : 5 - 7 staat dat we mensen zijn, die op God vertrouwen en dicht bij Hem willen zijn. Als er moeilijkheden komen, dan maken zij God tot hun bron.Misschien mogen wij in ons leven anderen helpen om te putten uit die Bron. Door naast ze te staan. Een arm om anderen heen te slaan en voor hen te bidden en onze verwachting naar God uit te spreken. Dat mag éénvoudig beginnen door daar in uit te stappen, waar jij dat kan. Samen met God mag je ontdekken naar de mate van je geloof hoe God jouw wil inzetten. Jij bent van wezenlijk belang.


Met het project van vorig jaar en in 2010, mochten we eenvoudigweg meewerken. Voor het oog weinig van betekenis, maar voor de mensen, waarvoor gebeden en ingezet wordt van groot belang. Jouw talent, betrokkenheid, gebed en deel is waardevol. Waarom? Omdat jij waardevol bent. Het gaat niet om de prestatie, maar juist om de relatie, waarin God met jou door dit leven wil gaan en gebruiken in en voor Zijn koninkrijk. Amen. 

Geen opmerkingen: