maandag 31 juli 2017

Mag ik even bij je langskomen?

Tekst : Lukas 19:1-10

Een paar jaar terug in Spanje en kwamen op een terrasje aan de boulevard.  Daar gingen we, zoals we vaker deden even zitten om samen wat koffie te drinken. Op zij van ons in een ander gedeelte van het terras was een iemand, zichtbaar in nood. Gevangen door problemen en mensen die haar in de gaten hielden. Ze vroeg de ober om water en hij hielp haar vriendelijk. Ondanks dat haar uitstraling en voorkomen niet pluis was. Dat vonden we opvallend. Ze werd niet weggestuurd en normaal behandeld.

Wij waren aangedaan door dit tafereel en het raakte ons diep. Wij konden niet even in de situatie stappen van deze persoon en een woord wisselen. Onze spaanse woorden kennis is zeer klein en onvoldoende om iets te zeggen. Herkenbaar voor mensen die in Nederland komen en door de taal niet in staat zijn om met ons contact te maken.Wel merkten we hoe God het in ons hart legde om voor haar te bidden. Hij raakte ons aan, liet ons haar zien met Zijn ogen. Hij was begaan en bewogen met haar leven. Dat bidden hebben we gelijk gedaan toen we weer onderweg waren en ons bewust waren dat dit het eerste was wat wij voor haar wel konden doen.  Wij waren toerist en kenden deze persoon en haar stad niet. Jezus daarentegen ging met een missie naar Jericho, zoals hij in opdracht van de Vader naar de aarde was gekomen als mens.

Lc:19:1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad.  Jezus was bewust naar deze stad gegaan. Jezus was op zoek. Hij ging de stad door. Bleef niet op één plaats maar zocht gelegenheden om mensen te ontmoeten en m.n. wat verloren was te kunnen redden. Dat was Zijn opdracht als Messias om een hoopvolle boodschap te brengen in harten en levens van mensen. Dat is de opdracht die de discipelen kregen en ook wij als gemeente van Jezus Christus.

Hij had de roeping van de Vader en de zalving van de Heilige Geest om uit te reiken naar mensen, die het niet hadden / hebben en hen door barmhartigheid van God tegemoet te komen. Liefde delen, daar waar haat gezaaid is. Vergeven daar waar oordeel rondging. Ruimte en vrijheid geven daar waar gebondenheid was aan geld, veroordeling, verslaving, verkeerde keuzes, onwetendheid, strik van de vogelvanger.Lc:19:2. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.  De stad Jericho kennen we uit de Bijbel als stad waar eerst de vijanden van het volk van God woonden en zij door Jozua en Kaleb samen met het volk werden verslagen. Later werd deze stad een plaats van de kinderen van Israël en kreeg het een andere bestemming. Het land was beloofd aan het volk van God, maar de vijand moest eerst eruit wilden zij kunnen bouwen en wonen in het land. Met de roeping van Jeremia zou je kunnen zeggen: Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’ – Jeremia 1:10

Jezus was op weg gegaan met een vergelijkbare missie. De vijand van God is als een brullende leeuw, die er op uit is om te verslinden. (1 Petrus 5:8) Hij loert op zijn prooi om deze voor goed te pakken. Dat was ‘m toch ook in het paradijs met Adam en Eva gelukt…….

Bij Zacheus kan mogelijk door zijn talent van rekenen, zaken doen en intelligentie een trigger zijn geweest, dacht dat het geld hem verder zou kunnen brengen. Hij was niet alleen goed in rekenen, maar ook in leidinggeven.  Net als Jezus in de woestijn was er een voorstel van de vijand gekomen om voor deze te buigen. Water bij de wijn te doen. Iedereen verdient zijn brood door te werken. De een op het land met zijn handen en de ander met zijn hoofd achter een bureau. Beide zijn nodig om de economie op gang te houden. Alleen de verblinding die net als bij Adam en Eva ook bij Zacheus ontstond had verstrekkende gevolgen.

Zacheus stond bij God op Zijn verlanglijstje om in orde te brengen, wat de vijand, de boze had geroofd. In vers 9 lezen we dat Zacheus een zoon van Abraham is. Zoon van de belofte. Deze belofte moest hij in ontvangst gaan nemen,  in plaats van de levensstijl waar hij zich in had gestort. Geld is vandaag de dag nog steeds een grote uitdaging. Velen worden normloos, omdat geld hen tot willoze wezens te maken . Los laten, waar zij voor staan. (Rom. 12:2)Lc:19:3. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.  Zacheus was niet welkom bij zijn landgenoten en waarschijnlijk ook niet in de synagoge. Hij had geruchten gehoord over Jezus en wilde het zijne ervan weten. Hij zocht wanhopig naar een oplossing voor zijn probleem.

Tussen Jezus en Zacheus stond de menigte. Hij kon niet vrij sociaal bewegen onder zijn plaatsgenoten. Hij werd met de nek aan gekeken en maakte door zijn lengte geen indruk op anderen.

Mensen bewegen als in de natuur. De grootste en sterkste is de baas. Als iemand in een drukke stad loopt en door de menigte moet, wordt deze makkelijk over het hoofd gezien en botst hij overal tegen iedereen op. De persoon is als het ware onder het radarscherm van het gebruikelijke en wat als norm wordt gehanteerd.

Lc:19:5. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’   Hier gebeurt het onverwachte. Niet alleen zag Zacheus Jezus, maar Jezus had Zacheus ook gezien. Jezus geleid door de Heilige Geest wist dat hij deze man zou gaan ontmoeten.

Hij liep niet zomaar een route, maar kwam langs plaatsen en mensen, die God op het oog heeft. Dat geldt ook voor ons. Wij leven niet zomaar. Wij kennen en ontmoeten niet zomaar mensen in ons leven. Wij mogen als een zoutend zout en een lichtend licht door ons leven heen delen en delen Wie Jezus voor ons is.

Wij horen vaak genoeg zaken, die onze binnenkamer nodig hebben. De binnenkamer van het gebed, waarin we in gesprek met God zijn over die dingen die Hem en mij bezig houden. Niet het boodschappenlijstje van de dag, maar een ontmoeting van hart tot hart.

Dat betekent dat de oren en ogen van mijn hart op scherp staan om te zien waartoe mogelijk God  door Zijn geest mij naar toe leidt. (Net als fotograferen) Door te ontdekken hoe dit werkt hebben wij nodig om dagelijks bij Jezus aan Zijn voeten te komen zitten. Hij verlangt er naar om jou en mij te ontmoeten.

Lc:19:9  Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.  Deze uitspraak doet ons denken aan Luk. 13:16  - En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? De vrouw, die Jezus geneest had een geest 18 jaar lang,  die maakte dat zij kromgebogen door het leven ging. Hij spreekt erover dat zij een dochter is van Abraham en dus een kind / dochter van de belofte. Hij behandelde haar niet naar haar ziekte en gaf haar ook geen sticker. Hij verloste haar door de band met de geest los te maken en zij genas. Hij had haar welzijn als volwaardig mens op het oog en herstelde haar in ere.

Dit zien we ook bij Zacheus. Hij was gebonden aan de Mammon en had vernietigende sporen achter gelaten. Hij ging gebukt onder het feit dat hij niet meer welkom was onder zijn broeders. Hij werd gestigmatiseerd als slechterik, zondaar, die niet hoorde in de vrome omgeving van de Godsdienst. Daarmee veroordeelden zij hem, dat hij niet bij God hoorde en een afvallige was. Jezus zag ‘m door de ogen van de Vader. De Vader die hij schilderde in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader die op de uitkijk stond om zijn zoon die verloren was, weer in zijn armen te sluiten.Lc:19:10. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Misschien dat U de klop op uw levensdeur / hart voelt. Misschien bent u onderweg wat verloren? Misschien een vriendschap, vreugde, geloof dat het goed zal komen met iets of iemand. Er zijn heel wat mensen, waaronder wij zelf, die wachten op de ander, totdat deze naar ons toekomen.

Wat is het geweldig, wanneer wij namens onze Heer de eerste stap doen en er zijn voor de ander? Mogelijk kunnen wij daardoor de handen en voeten van Jezus zijn in een wereld die Hem niet kent, maar Hij die Zich bekend maakt door Zijn kinderen / gemeente en daardoor Zijn zegen, genezing, vergeving en vreugde wil aanbieden. (Jes. 61:1-3)


Wil je open doen en Heer laten helpen uw verlies terug te vinden? Wil je iemand zijn, die langsgaat en anderen uitnodigt om het bij God te zoeken? Aan jou de keus. Jezus is Dezelfde en op zoek naar het verlorene. 

Geen opmerkingen: