zaterdag 10 november 2012

God heeft een cadeau voor jou!


Johannes 3: 1 – 21

Toegang krijgen tot het Koninkrijk van God (kern)
Johannes 3: 3 wedergeboorte en Koninkrijk zien
Johannes 3: 16 geloof en behoudenis

Status en zelf doen
In het gedeelte van de ontmoeting van een geleerd man met Jezus komen ze in gesprek over hoe je nou bij God kunt horen. De man had iets over opnieuw geboren gehoord, maar wist niet hoe het in elkaar zat. Dat zien we tegenwoordig ook heel veel terug.  We geloven als mens allemaal wel ergens in. De één in zijn toekomst en door hard studeren en werken carrière maken en zorgen dat je op een goede plek zit in het leven.

Anderen zien het meer in hoe zij zich kleden en praten en daarmee status verdienen onder vrienden, kennissen en vrienden. Want hoe je overkomt en zegt kan maken dat anderen tegen je opkijken. In principe doen we dat bijna allemaal. Als iemand je vraagt: Hoe is het? Dan geven we vaak het antwoord: Goed. Ongeacht hoe je je voelt of wat je hebt meegemaakt, hou je de ander op afstand. Maar van binnen voel je je rot of denk je : Je zou eens moeten weten?

Want we willen graag dat de ander ons ziet zitten en aardig vind. En dat is lastig als je met je vuile was komt en vertelt dat het helemaal niet zo goed gaat of dat je bepaalde dingen niet zelf kunt. Toch hebben we als mens een bepaald mechanisme in ons om zaken zelf te willen oplossen. Pas als we van alles hebben geprobeerd dan zijn we bereid om wat verder te kijken.

Jezus en Nicodemus
In de ontmoeting van deze 2 komen best vragen op tafel waar veel mensen mee bezig zijn. Hoe kan ik bij God horen? Wat moet ik daarvoor doen? Eigenlijk vertelt Jezus dat het er niet in zit wat je doet , maar wie God is en wie jij bent.

Door geboorte
Het koninkrijk van God , waar God de hoogste autoriteit heeft kun je alleen bij horen door er in geboren te worden. Net als je zelf uit een gezin, familie en land komt door geboorte. Je bent een zoon / dochter van je ouders. Je karakter en uiterlijk vertellen vaak al bij welk gezin je hoort. Je lijkt misschien in je uiterlijk op een van je ouders en met je karakter heb je trekken en gewoonten die binnen de familie heel herkenbaar zijn.

Niet door regels
Zo is het ook bij het Koninkrijk van God. Mensen hebben in alle eeuwen geprobeerd er bij te horen door zich keurig aan de regels te houden. Ze wijden om zich als het ware naar God toe te werken.
Dat zien we in heel wat religies dat mensen naar hun god toe moeten gaan en zichzelf compleet moeten opofferen.

God komt door Jezus naar ons toe
Bij Jezus is het helemaal anders. Hij is naar de wereld gekomen voor jou! Johannes 3:16 Het is de Liefde van God voor jou en mij dat Hij Jezus Zijn Zoon naar ons mensen heeft gestuurd om te sterven voor onze verkeerde zaken. In Johannes 14:6 vertelt Jezus dat dit de enige weg is om tot God te kunnen komen. Een oud gezegde is: er zijn vele wegen naar Rome. Er is één weg naar God en dat is door het geloof in de Here Jezus voor wat hij voor ons heeft gedaan. Datgene waardoor wij als mens niet tot God kunnen komen en straf verdienen heeft Jezus op zich genomen om te zorgen dat wij vrij tot God kunnen gaan.

Schuldgevoel en trots
Veel mensen willen verlost worden van hun schuldgevoel en de zaken in orde maken. Daarvoor hebben ze vaak veel voor over. Hoe harder ik er voor heb gewerkt of geboet des te duidelijker is dat ik het toch anders wil / kan. Enige vorm van trots is hierin terug te vinden. Omdat elk mens wel een vorm van trots heeft en niet graag zijn / haar gezicht verliest.  Toegeven dat je fout zat of dat je gekwetst  / gekrenkt bent en de ander vergeeft is soms iets wat mensen jaren bij zich dragen als een muur die ze optrekken.

Genade van God
God heeft genade. Een woord dat voor veel mensen goedkoop klinkt. En zo iets hebben. Dan kun je maar doen wat je wilt. NEE. Het is net als de vrouw die bij Jezus werd gebracht omdat ze betrapt was op overspel. Naar het gebruik moest ze gestenigd worden. En Jezus zei : Wie zonder zonde is werpt de eerste steen om te zorgen dat deze vrouw haar straf krijgt. Maar het blijkt dat de aanklagers zelf God ook niet recht in de ogen konden kijken en bewust waren dat wat ze deden en hun geweten hen van binnen aanklaagde.  De vrouw wordt niet gestenigd, maar ontvangt vergeving en Jezus zegt: ga heen en zondig niet meer. Dat is niet ga nu maar weer je gang, maar verander de manier waarop je leeft. Richt je op God en laat je leven door Hem leiden.

Afkomst en verlossing
Anderen denken dat door Christelijke afkomst een uitkomst is om in het Koninkrijk van God te komen. Daarover zegt Paulus in Efeze 2 vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
Dus de omgeving, familie en kerk waar je uit komt maakt niet dat je in het Koninkrijk komt. 

Petrus vertelt in Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (NBG)
Hij moest zich verantwoorden over de manier waarop hij samen met Johannes hadden gebeden met een verlamde man in de poort. Deze werd door een wonder van God genezen.

Gods cadeau
Gods cadeau voor jou is dat hij zelf er voor heeft gezorgd dat we door Jezus bij Hem mogen komen.
In Johannes 3: 19 lezen we ook dat er mensen zijn die door hun daden liever de zaken bedekt houden. Zij vinden het moeilijk om voor de dag te komen met die dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zaken die ze liever niet hebben dat een ander het weet. En waarom? De angst voor de gevolgen. Dat zien we in de nagespeeld situaties in de serie : Achter gesloten deuren. Mensen hebben een geheim die ze aan niemand kwijt willen. En toch drukt deze last enorm op hen. Ze slapen er slecht van. Durven in de spiegel te kijken. Altijd bang dat ze ontdekt worden en afgewezen.

Dat is nou precies waarvoor Jezus is gekomen. Datgene wat wij als mens niet kunnen dragen en weten dat het door onze schuld of schuld van anderen  ons leven wordt beheerst dat Hij ons daarvan wil vrij maken.
-         Jezus is gekomen om ons te vergeven van onze zonden. Zonde is datgene waardoor wij het doel zullen missen in ons leven van wat God met ons leven voor heeft.

-         Jezus is gekomen om herstel en verzoening te brengen tussen jou en God, maar ook tussen jou en jezelf en anderen.
-         Jezus is gekomen om te genezen wat ziek is en gezond moet worden. Zeker zijn er veel mensen ziek door hoe zij leven en denken.

-         Jezus is gekomen om je vrij te maken van de gevangenis van de leugen die zich vaak in ons denken heeft genesteld, waardoor er haat, pijn, angst, boosheid etc. in en om ons heen is.

-         Jezus is gekomen omdat je weer zult lachen en mag ervaren dat je er mag zijn.

Daarom mag ik je ook uitnodigen om samen te bidden en in te gaan op de uitnodiging van Jezus Zelf: - Kom tot Mij met je last waar je zo moe van bent  en ik zal je rust geven.  Mattheus 11 : 28 – 30.

Geen opmerkingen: